Företagspresentation

Som aukt. HR-konsult och VD för Human Research AB har jag arbetat drygt 30 år med organisationsfrågor, ledar- och medarbetarutveckling, rekrytering, urval och coachning av individer i medgång och motgång. Uppdragsgivarna har funnits i hela näringslivet och den offentliga sektorn, i organisationer som fokuserat på och lyft fram dessa frågor.

Min utbildning är inom organisationspsykologi, systemteori med påbyggnad inom KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Theraphy) och Mindfulness (medveten närvaro) och coachutbildning som Mikla-coach. Utöver detta har jag också en diplomutbildning vid HumaNova som stresskonsult.

Human Research AB har medlemskap i branschföreningen HRK sedan 1990.

Välkommen att ta kontakt!

Bästa hälsningar / Iréne Ekmark
VD Human Research AB

irene.ekmark@hrab.se
070-876 77 07