Sammanfattning av året 2014

Projekt Lantmäteriet Gävle
Uppdrag för Lantmäteriet i Gävle, en statlig myndighet som tillhör Socialdepartementet, med cirka 2000 medarbetare på cirka 70 orter i Sverige och med en omsättning om cirka 2 miljarder kronor. Läs om projektet här.

Projekt Rehsam: Coachning som rehabiliteringsmetod för arbetsåtergång
Under året som gått har vi avslutat detta omfattande projekt. Efter 1-årsuppföljning med samtliga deltagare har vi kunnat se att drygt 75% återvänt till arbetslivet och uppvisar ett mycket bättre mående med högre mått av livskvalitet. För att läsa mer om projektet klickar du här.

Projekt KLARA
Under året som gått har vi också arbetat med utveckling och implementeringsförberedelser av KLARA-metoden som är en sammanhållen process för individstöd. Inom KLARA-metoden utvecklar och implementerar vi dessutom nya samarbetsformer mellan myndigheter och individer där detta behövs som mest. Läs vidare på klarametoden.com.

Uppsala Innovation Center (UIC) utsåg under året KLARA-metoden som ett av de mest intressanta affärsutvecklingskoncepten som dessutom erhöll ett hedersomnämnande för optimal samhällsnytta byggt på nya metoder, tankar och idéer inom området välfärd.