Projekt: Dirigo

Projekt Dirigo 2: Bättre stöd på vägen till arbete, studier eller ökad arbetsförmåga
2014

Dirigo 2 är ett samverkansprojekt som drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, Företagarna, HSO Stockholms Län, Samordningsförbundet Östra Södertörn samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Projektet har fått cirka 50 mkr i EU-stöd från Europeiska Socialfonden, inklusive svenska offentliga medel satsas cirka 130 mkr och projektet pågår fram till juli 2014. Cirka 1500 individer ska delta som har varit sjukskrivna minst 180 dagar, eller har aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.

Projekt Dirigo 2 syftar till att medarbetarna hos myndigheterna ska ta fram, pröva och utvärdera olika metoder och samarbetsformer för att erbjuda den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning ett bättre stöd på vägen mot jobb, studier eller en ökad arbetsförmåga. Ansvariga handläggare arbetar i team runt varje individ.

Dirigo betyder på latin ”jag styr” och det är grundtanken i hela projektet att låta individen styra med egna val mot en hjälpsam handlingsplan med fokus på arbetslivet. Många deltagare får hjälp med detta via HR Balansen®.

Tidningen Tillsammans – Berättelser från ESF-projekten Dirigo & UMiA
nov 2013

Projekt DIRIGO 2, Stockholm
Slutrapport, 2014