Projekt: Lantmäteriet Gävle

Projekt Lantmäteriet Gävle
2014
Uppdrag för Lantmäteriet i Gävle, en statlig myndighet som tillhör Socialdepartementet, med cirka 2000 medarbetare på cirka 70 orter i Sverige och med en omsättning om cirka 2 miljarder kronor. I sin chefs- och medarbetarpolicy fokuserar man bl a på individens utveckling och utmaningar i respektive yrkesroll.