Projekt: KLARA

Projekt KLARA
2015

Under året som gått har vi också arbetat med utveckling och implementeringsförberedelser av KLARA-metoden som är en sammanhållen process för individstöd. KLARA-metoden syftar till att rusta och lotsa individen, som har olika former av stressrelaterade problem med funktionsnedsättningar som följd, i riktning mot eller tillbaka till arbetslivet. KLARA-metoden erbjuder individen tidsbegränsade och specialistinriktade insatser inom området psykiatri, vårdkoordination och jagstärkande- samt arbetslivsinriktad coachning.

Inom KLARA-metoden utvecklar och implementerar vi dessutom nya samarbetsformer mellan myndigheter och individer där detta behövs som mest. Läs vidare på klarametoden.com.

Uppsala Innovation Center (UIC) utsåg under året KLARA-metoden som ett av de mest intressanta affärsutvecklingskoncepten som dessutom erhöll ett hedersomnämnande för optimal samhällsnytta byggt på nya metoder, tankar och idéer inom området välfärd.