Projekt: Kvinnocoacher i Fagersta

Kvinnocoacher i Fagersta
2011
Syftet med projektet var att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Norra Västmanland samt att pröva en metod med särskilda kvinnocoachtjänster inom Norra Västmanland.

Förväntade effekter för projektet var att det har bidragit till att fler kvinnor har kommit närmare arbetsmarknaden genom att antingen ha fått möjligheter till arbete, kommit i arbetsträning eller andra arbetslivsinriktade åtgärder, att myndigheterna har fått ökade kunskaper om kvinnors ohälsa och metoder för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor.

Coachernas uppgift var att arbeta processinriktat med att ge individuellt stöd, men även gruppbaserat stöd för personer med likartade problem. I projektet ingick även att kontinuerligt följa upp varje individ samt att genom ett nära samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna ansvara för att processen mot arbetslivet kunde säkras.

Kvinnocoachprojektet, Fagersta
Seminarieserie Kvinnors ohälsa (broschyr), 2011

Kvinnocoachprojektet, Fagersta
Slutrapport, 2010-2011