Projekt: UMiA

Projekt UMiA: Ungas mobilisering inför arbetslivet
2014
UMiA är ett samverkansprojekt som drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby och Österåker samt Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Dessutom deltar HSO Stockholms Län, Parasoll, TioHundra (samarbete mellan Norrtälje Kommun och Landstinget) och Riksförbundet Attention. Projektet har fått cirka 30 mkr i EU-stöd från Europeiska Socialfonden, inklusive svenska offentliga medel satsas cirka 79 mkr och projektet pågår fram till juni 2014.

Målet med projekt UMiA är att göra det lättare för unga personer med funktionsnedstättning att komma ut i arbetslivet. För att nå dit vill projektet förbättra samarbetet mellan myndigheter, kommuner, näringslivet och vården. Ansvariga handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen jobbar i team tillsammans med deltagaren, som tar fram sin egen plan för han eller hon ska närma sig arbetslivet. Deltagarna kan välja mellan olika insatser och aktiviteter. En sådan är HR Balansen®.

Projekt UMiA, Stockholm
Slutrapport, 2014