Projekt: SAM

Projekt SAM – Samverkan för arbetsåtergång
2013

Projektet beviljades medel av Samordningsförbundet Västerås och byggde på ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialkontoret och Landstinget Västmanland. Syftet med projektet var att skapa nya möjligheter för en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering genom samordning av insatser för individer, främst unga vuxna, med olika former av bidragsberoende som tillhörde målgruppen sk ”återvändare”. Med det menas att de under många år hade gått från olika bidragsformer hos olika myndigheter utan att kommit nämnvärt närmare arbetsmarknaden.

Målet med projektet var att skapa individanpassade möjligheter för varje deltagare till egen försörjning och att samordna olika insatser mellan olika myndigheter för att underlätta och stödja individens väg mot arbete, studier eller andra arbetslivsinriktade insatser.

Projekt SAM, Västerås
Slutrapport, 2013
Bilaga 1: “Nu har du chansen”
Bilaga 3: “Extern medbedömning”