Projekt: SIGNE

Projekt SIGNE – ett projekt för att ge sjukskrivna kvinnor bättre förutsättningar att återgå i arbete
2012
Projektet beviljades medel av Samordningsförbundet Östra Södertörn och byggde på ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Till projektet knöts även en vetenskaplig rådgivare från Uppsala Universitet, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap.

Projekt SIGNE var ett av fyra forskningsprojekt inom ramen för Regeringens satsning för att minska kvinnors sjukfrånvaro och öka återgången i arbete för kvinnor som helt eller delvis saknar arbetsförmåga. Projektmedlen utgjorde en del av Regeringens satsning på jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet.

Projekt SIGNE, Östra Södertörn
Slutrapport, 2011-2012
Faktablad