Projekt: NySatsa – Uppsala

Projekt NySatsa Uppsala – ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning.
2008

Projektet beviljades medel av Försäkringskassan i ett nära samarbete med CEOS, Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress vid Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet, Inst för Folkhälso- och Vårdvetenskap. Projektet var ett interventionsprogram på individnivå vars syfte var återgång till arbetslivet alternativt i arbetslivsinriktade åtgärder för individer med tidsbegränsad sjukersättning boendes i Norduppland företrädesvis med psykisk ohälsa.

Nysatsa, Uppsala
Föredrag vid Stressforskarkongressen, maj 2010

Nysatsa, Uppsala
Vetenskaplig artikel i Läkartidningen, maj 2010

Nysatsa, Uppsala
Slutrapport, 2006-2008

Folkhälsopris
Landstingets Folkhälsopris 2008