Sammanfattning av året 2015

Lantmäteriet Gävle
Fortsatt uppdrag. Läs mer om projektet här.

Projekt Contendo Health – med ungas hälsa i fokus
Med projekt Contendo vill vi i vårt team utveckla och i förlängningen kommersialisera ett centrum för unga med psykisk ohälsa i åldrarna 18-29 år. Vår affärsidé syftar till att underlätta deltagarnas väg ut i arbete, praktik eller utbildning.

Contendo Health fick stöd 2015 från Vinnovas utlysning ”Sociala innovationer”. Läs mer om projektet här.

Projekt New Start Sweden – vägen till ett hållbart samhälle går via egen försörjning 
New Start Sweden är en innovativ och starkt arbetsmarknads- och hälsoorienterad sammanhållen modell. Modellen har ett tydligt fokus på en snabb etablering på arbetsmarknaden för nyanlända engelsktalande individer med akademisk utbildning eller yrkesutbildning.

New Start Sweden samarbetar både med myndigheter och organisationer inom välfärdssektorn, forskare och arbetsgivare både i Sverige och internationellt.

Här kan du läsa vidare om projektet. Vidare info finns även på newstartsweden.com.