Projekt: Contendo Health

Projekt Contendo Health – med ungas hälsa i fokus
Med projekt Contendo vill vi i vårt team utveckla och i förlängningen kommersialisera ett centrum för unga med psykisk ohälsa i åldrarna 18-29 år. Vår affärsidé syftar till att underlätta deltagarnas väg ut i arbete, praktik eller utbildning. Centrumet är en specialmottagning med fokus på diagnostik, bedömning, behandling samt motiverande samtal och individuell coachning med fokus på ungas psykiska och fysiska hälsa. Det kommer också att inrymma social färdighetsträning, kompetens om välfärdssystemen/bidragssystemen, arbetslivsinriktad coachning mot arbetsmarknaden i form av arbete, praktik eller studier samt långvarigt stöd till arbetsgivare och deltagare. Vi vill erbjuda unga en möjlighet att få hela sitt behov av stöd tillgodosett inom ramen för verksamheten och därmed korta vägen till tillfrisknande. Utöver detta kommer vi också öppna för möjligheter till akademisk forskning.

Contendo Health fick stöd 2015 från Vinnovas utlysning ”Sociala innovationer”.