Projekt: New Start Sweden

Projekt New Start Sweden – vägen till ett hållbart samhälle går via egen försörjning 
New Start Sweden är en innovativ och starkt arbetsmarknads- och hälsoorienterad sammanhållen modell. Modellen har ett tydligt fokus på en snabb etablering på arbetsmarknaden för nyanlända engelsktalande individer med akademisk utbildning eller yrkesutbildning. Modellen är integrerad och bygger på individens egen drivkraft och väver samman evidensbaserade metoder för att finna och ta tillvara den egna drivkraften, förstå det nya sammanhanget samt att skapa ett friskt och hälsosamt liv. Modellen bygger vidare på att utveckla språket i samklang med arbetsmarknaden och att snabbt konkretisera den egna handlingsplanen för att få en anställning.

New Start Sweden möjliggör också för ett antal deltagare relevanta praktikplatser inom ramen för de olika modulerna i processen.

New Start Sweden samarbetar både med myndigheter och organisationer inom välfärdssektorn, forskare och arbetsgivare både i Sverige och internationellt. Detta syftar till att utveckla och bygga framgångsrika metoder och angreppssätt för bästa samhälls- och individnytta med arbetslivet i fokus.

Vidare info finns på newstartsweden.com.