Projekt: Landstinget Västmanland – Safaristudien

Projekt Landstinget Västmanland – Safaristudien
2016
Samordnad forskning kring arbetsrelaterade rehabiliteringsinsatser som riktar sig till individer som är sjukskrivna till följd av lättare psykisk ohälsa som depression, oro eller stressrelaterad ohälsa.

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Västmanlands Läns Landsting och Västra Götalandsregionen och syftar till att öka kunskapen kring sjukskrivningsprocessen. Safariestudien pågår under 2013 – 2016.

Projekt Rehsam – Coachning som rehabiliteringsmetod
Delprojekt inom Safariestudien som du finner mer info kring här.

Presentation “Coachning som rehabiliteringsmetod” vid konferens Existentiell hälsa (länk till video)
Mälardalens högskola, april 2014

Artikel “Coachning som rehabiliteringsmetod vid psykisk ohälsa”
Psykisk Hälsa (tidskrift) Nr 2, 2015

Svenska Dagbladet
nov 2013

Landstinget Västmanland
Coachning som rehabiliteringsmetod.
Slutrapport, 2013-2014

www.safaristudien.se