Projekt: NySatsa – Haninge

Projekt NySatsa Haninge – ett projekt med syfte att främja individens möjligheter till återgång i arbete genom individuell utveckling och vägledning.
2010

Projektet beviljades medel av Samordningsförbundet Östra Södertörn och byggde på ett nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Uppdrages leddes av Akademiska Sjukhuset, Socialmedicin, tidigare stressmottagningen CEOS. Projektet var ett interventionsprogram på individnivå baserat på samtalscoachning och vägledning mot individuella handlingsplaner.

Nysatsa, Haninge
Slutrapport, 2010