Sammanfattning av året 2013

Projekt Dirigo 2: Bättre stöd på vägen till arbete, studier eller ökad arbetsförmåga
Dirigo 2 är ett samverkansprojekt som drivs av Försäkringskassan. Projektet har fått cirka 50 mkr i EU-stöd från Europeiska Socialfonden. Cirka 1500 individer ska delta som har varit sjukskrivna minst 180 dagar, eller har aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.

Projekt Dirigo 2 syftar till att medarbetarna hos myndigheterna ska ta fram olika metoder för att erbjuda den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning ett bättre stöd på vägen mot jobb, studier eller en ökad arbetsförmåga.

Dirigo betyder på latin ”jag styr” och det är grundtanken i hela projektet att låta individen styra med egna val mot en handlingsplan. Många deltagare får hjälp med detta via HR Balansen®.

Projekt UMiA: Ungas mobilisering inför arbetslivet
UMiA är ett samverkansprojekt som drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby och Österåker samt Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Projektet har fått cirka 30 mkr i EU-stöd från Europeiska Socialfonden.

Målet med projekt UMiA är att göra det lättare för unga personer med funktionsnedstättning att komma ut i arbetslivet. Läs vidare om Human Researchs arbete i projekt UMiA.

Projekt Rehsam: Coachning som rehabiliteringsmetod för arbetsåtergång
Projektet ägs av Landstinget Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa. Det övergripande syftet med projektet/studien är att vetenskapligt undersöka effekten av rehabilitering baserad på coachning som metod för att möjliggöra arbetsåtergång för både män och kvinnor med psykisk ohälsa.

Projektet är ett delprojekt inom Safaristudien. Läs mer om projekt Rehsam här.

Arbetsförmedlingen: Jobbcoachning
Individuell jobbcoachning i arbetsmarknadsområdet Stockholm av cirka 150 deltagare med fokus på kompetens, erfarenhet, framtidstankar, arbetslivsinriktade motivationsprofiler, cv och personliga brev, kontakt med intressanta arbetsgivare och nätverk, intervjutekniker och uppföljningstekniker. Drygt 75% av våra deltagare har kommit närmare arbetsmarknaden i olika former av arbeten och studier. Uppdraget avslutades på nationell nivå under senare delen av 2013.