Personlig arbetsstil – OPQ32

Ett personlighetsformulär som har utformats för att mäta människors generella beteende i arbetslivet. Det finns inga rätt eller fel svar, utan formuläret ger respondenten och bedömaren en djupare insikt i betydelsen av en persons personlighetsprofil och hur den kan tänkas påverka en persons lämplighet för en viss arbetsprestation eller inför individuell utveckling.

OPQ32 är det mest använda yrkesrelaterade personlighetsformuläret i världen och finns tillgängligt på över 20 språk. Testet innehåller skalor som relateras till dagens framgångsfaktorer på arbetsmarknaden. Normeringen är gjord på en allmän population av yrkesverksamma svenskar mellan 18-65 år. OPQ32 är användbart för urval, individuell utveckling, successionsplanering, teamsammansättning samt inför organisatoriska förändringar.

OPQ32 belyser även områden som handlar om att öka de anställdas prestation genom att matcha kompetens och personlighet, att effektivisera ledarskapet genom att förbättra teamarbetet och att öka organisationens tillväxt genom att välja starka ledare.