Arbetssätt

Metoder

Human Research AB har utarbetat en varumärkesskyddad metod, HR Balansen®, som fokuserar på organisationens och individens samspel och helheten kring arbetsliv och privatliv kopplat till ohälsa. För att kunna säkerställa varaktigheten med att uppnå långtidsfriska ledare och medarbetare, har bakomarbetet sin grund i det kognitiva förhållningssättet, organisationsteorier, personbedömning, stressforskning och praktisk tillämpning.

Human Research AB arbetar i övrigt endast med metoder och instrument som granskats och godkänts av Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter, HRK, Metodnämnd. Vi är licensierade användare av och utbildade i de test- och analysinstrument som användes i verksamheten oavsett uppdragstyp.

Etik och garantier samt kvalitetssäkring
Verksamheten inom Human Research AB genomsyras av ambitionen att göra kunden nöjd. Nöjd med kontakten med oss. Att skapa dessa förutsättningar innebär att vår affärsidé, vår syn på kvalitet och service, våra etiska normer och arbetsmetodik ska kännas rätt för de inblandade. Rätt, genomtänkt och genomfört med absolut högsta kvalitet.


Human Research AB grundsyn på etik och tillvägagångssätt i verksamheten lyder därför enligt följande:

  • agera för högsta kvalitet inom det totala tjänsteutbudet
  • agera med intellektuell hederlighet och lyhördhet i verksamheten under genomtänkta arbetsprinciper och etiska normer
  • agera med ödmjukhet inför företag, organisationer och individer
  • upprätthålla nära och seriösa relationer med kunder och kandidater eller andra personer i kontakt med verksamheten
  • agera med respekt för människors integritet via konfidentiell hantering av handlingar och övrigt uppdragsrelaterat material
  • agera för att konsultinsatserna bedrivs med ansvar samt uppvisar goda resultat och ständigt utvecklas i takt med kundernas förändrade behov
  • uppdrag accepteras endast om Human Research AB bedömer sig kunna fullfölja uppdraget på ett professionellt och etiskt oklanderligt sätt

För ytterligare kvalitetssäkring och som en garant för ovanstående, är företaget medlem i Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter, HRK. HRK är en branschövergripande intresseorganisation med målsättningen att samla alla professionellt och seriöst arbetande konsultföretag i branschen under gemensamma etiska- och metodologiska normer och värderingar.

Nätverk och samarbetspartners
Samverkan sker vid behov med andra etablerade aktörer som har likalydande eller kompletterande erfarenhet. Detta gäller ex vis KBT-terapeuter, coacher, hälsoprofilkonsulter, friskvårdsteam, läkare, företagshälsovårder och stressforskare.

Human Research AB är en aktiv samarbetspart i branschföreningen HRK.

Human Research AB är certifierad Mikla-coach.