Coachning

Olika former av coachning

Personlig coachning
Programmen vänder sig både till ledare och medarbetare som vill arbeta med det förebyggande arbetet, till dig som ligger i riskzonen för ohälsa samt till dig som varit sjukskriven under en lång tid men där rehabarbetet uteblivit eller inte givit väntade resultat. Denna metod av coachning är speciellt riktad till:

 • sjukskrivna för arbetsåtergång
 • medarbetare i riskzonen för ohälsa

Vi erbjuder individuella program i fyra steg under cirka 4 månader med hjälp av metoden HR Balansen®.


I programmet belyser vi och arbetar med bl a din bakgrund, dina möjligheter och svårigheter, dina orsaker till stress och oro, din självkänsla och livsstil, din motivation och drivkraft, ditt förhållningssätt, ansvar och dina egna val. I slutskedet görs en konkret och realistisk handlingsplan som ligger till grund för det fortsatta rehabarbetet mot arbetsåtergång eller andra aktiva åtgärder. Programmet drivs på individnivå med tonvikt på samspelet mellan livssituation och arbetsliv och det egna ansvaret som ledare eller medarbetare.

Metodarbetet omfattar diskussionsunderlag, reflektionsövningar, frågeformulär, tester och analyser, fakta och hemuppgifter med återkopplingssamtal. Den konkreta handlingsplanen för aktiva och möjliga åtgärder ligger sedan till grund för fortsatta samtal med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingen, kommunerna, företagshälsovårder eller annan aktör som följer det fortsatta arbetet för att individen inte ska hamna i sjukskrivning utan kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Våra uppdragsgivare finns i hela landet och kan både vara Arbetsgivaren, Försäkringskassan, Företagshälsovården eller annan aktör som vill arbeta aktivt med det förebyggande eller rehabiliterande arbetet på individnivå.

Arbetslivsinriktad coachning
Under större delen av 2000-talet har Human Research AB samarbetat med svenska stressforskare knutna till Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet när det gäller att coacha långtidssjukskrivna och arbetslösa tillbaka till arbetslivet. För ett sådant omfattande uppdrag har vi 2008 erhållit Landstinget i Uppsala Läns folkhälsopris för bästa projekt med arbetsåtergång i länet.

Sedan 2005 arbetar vi också med olika Samordningsförbund, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassor, Landsting och Kommuner i omfattande projekt för att stötta deltagare i deras livspussel och förmodad återgång till arbetslivet. Dessa cochningsprojekt har omfattat cirka 100 deltagare i olika projekt i Östra Södertörn/Haningeområdet som har en lång historik av arbetslöshet och stressrelaterad ohälsa och cirka 160 deltagare i olika projekt i Västmanland med samma målgrupp och projektmål.

Under 2005–2010 arbetade vi med flertalet sammanknutna projekt hos en av Sveriges största arbetsgivare för att coacha och stötta både chefer och medarbetare kring en långtidsfrisk organisation. Organisatoriska grepp och individuella coachsamtal utfördes med cirka 200 deltagare i olika delprojekt.


2010 utsåg Svenska Stressforskningsinstitutet några av de mest framgångsrika projekten i landet och vi fick ta del av denna utmärkelse inom ramen för tre olika projekt kopplade till coachmetoden HR Balansen®.


Under 2009–2013 arbetade vi med jobbcoachning för Arbetsförmedlingen och hade cirka 130 deltagare under projekttiden.

Human Research erbjuder dig som jobbsökande ett spektrum av olika helhetsinriktade aktiviteter. Det innebär att du får kvalificerad individuell stöttning som:

 • Inledande intervju kring din erfarenhet och kompetens
 • Vi utformar tillsammans en gemensam plan
 • Vi resonerar runt dina tankar om framtida yrkesinriktning och områden
 • Vi identifierar lämpliga vägar och behov för att komma dit
 • Vi tydliggör syfte, mål och förväntat resultat i processen
 • Vi identifierar intressanta arbetsgivare, kontaktpersoner och nätverk
 • Vi stöttar dig i matchningsarbetet med intressanta arbetsgivare
 • Vi formulerar grunden till ditt cv och personliga brev
 • Vi formulerar grunden till dina spontana ansökningar
 • Vi layoutar och formger dina handlingar så att de blir professionella, tydliga, snygga och synliga
 • Vi hjälper dig med mallar och grafisk utformning av olika ansökningshandlingar
 • Vi informerar dig om intressanta databaser för jobbsökning
 • Vi ger dig mailsupport
 • Vi informerar dig om intressanta rekryteringsföretag för jobbsökning
 • Vi tränar dig i olika presentationstekniker för att bli duktig i jobbsökarprocessen
 • Vi tränar dig i intervjutekniker inför anställningsintervjuer
 • Vi tränar dig i det bästa sättet att följa upp jobbsökandets olika steg
 • Vi erbjuder dig att göra ett världsledande arbetslivsinriktat motivations- och drivkraftstest med återkoppling på egen profil
 • Vi summerar och gör en avslutande intervju med fokus på slutresultat och kundnöjdhet

Tjänstedeklaration/Produktblad (pdf)