Chefsrekrytering

Ett strategiskt instrument

Det handlar om hur man väljer rätt person till rätt plats i rätt tid för att bygga den goda arbetsplatsen med långtidsfriska ledare och medarbetare.

Human Research AB har drygt 30 års erfarenhet av att arbeta med chefsrekrytering med fokus på organisationen och samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Ledarskapet och dess utövning är en av de viktigaste koderna till en sund organisation.

Vi arbetar med två metoder, Executive Search och annonsering. Båda metoderna inkluderar moment som organisationsöversyn, kravprofilering, research eller annonsformulering, djupintervjuer av sökande, eventuella personlighetstester, referenstagning och medverkan vid sluturvalet.

I rekryteringsuppdragen används ofta urvalsinstrument som belyser ledarstil, medarbetarstil, motivation och drivkraft, självkänsla och stressorer. Vi har licensrätt till samtliga instrument och flertalet av dessa är också granskade av Metodnämnden i Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter, HRK. (Läs vidare under Tester och analysinstrument.)