Om oss

Affärsidé & inriktning

Human Research AB affärsidé och inriktning är att erbjuda unika kompetensutvecklingsprogram för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, program för personlig coachning för dem som är i riskzonen för ohälsa, samt personlig rehabcoachning av sjukskrivna mot arbetsåtergång.

Syftet är att bygga framgångsrika organisationer med mogna ledare och medarbetare som tar ett delat ansvar för den goda arbetsplatsen att motverka arbetsrelaterad stress och ohälsa samt få tillbaka individen till arbetslivet.

Uppdragsgivarna finns inom offentlig förvaltning och privat näringsliv. Det är arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingen, kommunerna, företagshälsovårder eller annan aktör som vill arbeta aktivt med det förebyggande eller rehabiliterande arbetet på organisations- eller individnivå.

Human Research AB kontorslokaler ligger i centrala Stockholm, men uppdragen finns spridda i hela landet.

Vi har också drygt 30 års erfarenhet av chefsrekrytering och betraktar detta som ett viktigt strategiskt instrument för den goda arbetsplatsen där samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir grunden för långtidsfriska medarbetare. Vi arbetar med två metoder, Executive Search och annonserade uppdrag.